Tietosuojaseloste

OLHAVAISEN LOMAMÖKIT OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI
Stressfree.fi-sivuston omistaa ja sitä hallinnoi Olhavaisen Lomamökit Oy. Tässä käymme läpi, miksi Olhavaisen Lomamökit Oy kerää erilaisia tietoja, mitä tietoja keräämme, miten niitä säilytämme ja mitä niillä teemme. Tämä teksti on laadittu joulukuussa 2020, ja täydennämme sitä tarpeen tullen.

Käyttääksesi palveluitamme tai verkkosivujamme tai ottaaksesi meihin yhteyttä tulee sinun hyväksyä, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjä on taho, joka päättää siitä kenen ja mitä tietoja rekisteriin tallennetaan, miten rekisteriä hoidetaan ja miten sen tietoja käytetään. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä on:
Olhavaisen Lomamökit Oy (y-tunnus: 2127608-1)
Jatanniementie 22-32
43960 SAARENSALMI

Jos sinulla on rekisterinpitoon tai sinne tallennettuihin omiin tietoihisi liittyvää kysyttävää, yhteyshenkilönä toimii:
Juha Tuikkanen
info@stressfree.fi
044 3040830

MIKSI KERÄÄMME TIETOJASI
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

Sopimusten täytäntöönpano
Kun tilaat meiltä jotain tai muuten sovimme, että me palvelemme sinua, meidän täytyy tallentaa tiettyjä tietoja sinusta omiin järjestelmiimme. Näitä ovat esimerkiksi nimi, yritys, osoite, laskutustiedot ja tilauksen sisältö.

Asiakasviestintä
Kaikki sujuu paremmin, kun pystymme saamaan sinuun helposti yhteyden. Lisäksi sekin auttaa, että esimerkiksi toimeksiantoon liittyviä tärkeitä tietoja on tallennettuna siten, että kuka tahansa meillä asiaa hoitava saa ne nähdäkseen.

Palveluidemme kohdentaminen
Jotta pystymme kohdentamaan palveluitamme oikeille ihmisille, tarvitsemme tietoja esimerkiksi siitä, mistä sivuillamme vierailleet ovat kiinnostuneita.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME
Pääasiassa keräämme sinua koskevia tietoja, kun käyt nettisivuillamme (Stressfree.fi), otat meihin yhteyttä ennen asiakkuutta ja kun käytät palveluitamme. Tämän lisäksi saatamme kerätä sinua koskevaa tietoa julkisista lähteistä, kuten sosiaalisen median palveluista tai esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa.

Tallennamme asiakas- ja markkinointirekisteriimme tietoja asiakkaistamme ja potentiaalisista sellaisista. Evästeiden kautta saamme tietoa myös tunnistautumattomista verkkosivukävijöistämme. Evästekäytäntömme käymme läpi tarkemmin kohdassa Evästeet ja niiden käyttö.

Tallennamme tyypillisesti seuraavia tietoja:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Yritys
Titteli
Postiosoite
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Tiedot markkinoinnin luvista ja/tai kielloista
Henkilöiden itsensä antamat lisätiedot
Yhteydenottolomakkeen kautta syötetyt tiedot
Asiakaspalautetiedot
Nettisivujen selaushistoria
Markkinointiviestien vastaanottohistoria
IP-osoite tai muu tunniste

TIETOJENKÄSITTELYPERUSTEET
EU:n tietosuoja-asetus määrittelee kuusi edellytystä tietojesi käsittelylle. Aina, kun tietojasi käsitellään, vähintään yhden edellytyksen tulee täyttyä ja pidämme myös huolta, että tämä toteutuu. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella, mutta tyypillisimmin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, oman oikeutetun etumme nojalla ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Oikeutettu etu tarkoittaa sitä, että yrityksenä saamme tarjota palveluitamme ja kehittää toimintaamme. Joitain henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

TIETOJEN KÄSITTELEMINEN JA LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Emme luovuta yhteystietoja muille osapuolille, ellei se ole palvelumme tuottamisen kannalta täysin välttämätöntä. Henkilötietoja käsittelevät pääasiassa omat työntekijämme työhönsä liittyen. Saatamme ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten niiden tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät.

Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

TIETOJEN LUOVUTUS EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tässä kohdassa tietojen luovuttamisella ei tarkoiteta sitä, että tietosi olisivat vapaasti EU:n ulkopuolella toimivan tahon käytettävissä. Tässä luovuttaminen merkitsee sitä, että tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella. Kun käytämme tietojen tallentamiseen pilvipalveluita, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella, pilvipalvelu toimii käytännössä tietojen säilyttäjänä. He siis pitävät huolen siitä, että tiedot on suojattu tehokkaasti.

Huolehdimme aina siitä, että maa, johon tiedot siirtyvät, on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, käytettävä palvelu on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat palvelut) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojausmekanismein.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meitä päivittämään tietojasi tai poistamaan ne kokonaan rekisteristämme.

TIETOJEN TURVAAMINEN
Tietojasi säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla, jotka ovat suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista yrityksessämme muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella muille välttämättömille osapuolille. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

ONKO TIETOJA PAKKO ANTAA
Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme ehkä pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä, jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme, että et toimita meille mitään tietoja.

EVÄSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.

Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@stressfree.fi.

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@stressfree.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa niiden siirtämiseksi toiselle palveluntarjoajalle.

OIKEUKSIESI TOTEUTTAMINEN
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@stressfree.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Kehotammekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.